Tiếp cận nhiều nhà tài trợ hơn trên mạng với Google Ad Grants và Youtube từ Gsuite

Thu hút người quyên góp, nâng cao nhận thức cho tổ chức và tuyển mộ tình nguyện viên với tín dụng quảng cáo dành cho tổ chức phi lợi nhuận trên Google Tìm kiếm.

Ad Grants cung cấp quyền truy cập vào $10.000 USD tín dụng quảng cáo dành cho tổ chức phi lợi nhuận mỗi tháng đối với quảng cáo văn bản.

Là phương pháp vô cùng hiệu quả dành cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Giải pháp đơn giản để quản lý tổ chức phi lợi nhuận hiệu quả.

tiep-can-nhieu-nha-tai-tro-hon-tren-mang-voi-google-ad-grants-va-youtube-tu-gsuite-2

Một số lợi ích nổi bật từ Gsuite dành cho tổ chức phi lợi nhuận