Giá mới cho G Suite Basic Edition, Business Edition và các gói khác

Chúng tôi đã giới thiệu Gmail của Gsuite, ứng dụng năng suất dựa trên nền tảng đám mây đầu tiên của Google để giúp làm cho email an toàn hơn và dễ dàng hơn cho mọi người. 

Kể từ đó, chúng tôi đã đi tiên phong trong nhiều cách để các nhóm cộng tác trong thời gian thực.Với các sản phẩm như Lịch Google, Tài liệu, Lái xeHangoutsCùng với nhau, các ứng dụng này tạo nên G Suite, bộ công cụ cộng tác và năng suất thông minh, an toàn của chúng tôi.

Chúng tôi đã mang đến cho các doanh nghiệp với nhiều dịch vụ G Suite mới để giúp họ mô phỏng lại cách họ làm việc.

Dịch vụ lưu trữ email miễn phí so với trả phí

Bao gồm hội nghị video mạnh mẽ (Gặp gỡ Hangouts), nhắn tin nhóm an toàn (Trò chuyện trong Hangouts) và khả năng tìm kiếm cấp doanh nghiệp (Tìm kiếm trên đám mây). Chúng tôi cũng đã truyền các sản phẩm của mình với trí thông minh nhân tạo tiên tiến để giúp trả lời email dễ dàng hơn. Và thu thập thông tin chuyên sâu về dữ liệu và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lừa đảo trước khi chúng xảy ra.

gia-moi-cho-g-suite-basic-edition-va-business-edition-1

Và hơn hết

Ngày nay, hơn bốn triệu tổ chức sử dụng G Suite để cộng tác hiệu quả và an toàn, và các nhà phân tích đã chú ý. 

Wayne Kurtzman của IDC ghi chú: “Google đã thành lập G Suite như một nền tảng cộng tác và năng suất an toàn, sẵn sàng cho doanh nghiệp, AI kèm theo. Với bộ khả năng rộng rãi, G Suite cung cấp một đề xuất giá trị mạnh mẽ cho khách hàng.

gia-moi-cho-g-suite-basic-edition-va-business-edition-4

Giá cả các gói G suite hiện tại do Lazamail cung cấp

Trong nhiều năm qua, G Suite đã phát triển để cung cấp nhiều công cụ, chức năng và giá trị hơn để giúp các doanh nghiệp thay đổi cách họ làm việc. Điều duy nhất không thay đổi trong thời gian này là giá cả. 

Chúng tôi đem đến nhiều ưu đãi so với khi bạn mua trược tiếp

Giá Bán G Suite Của Lazamail So Với Google Hay Những Đại Lí Khác

đối với những khách hàng Phiên bản cơ bản và doanh nghiệp nhận hóa đơn từ Google, chúng tôi sẽ gửi email với các chi tiết cụ thể cho tên miền của họ. Bất kỳ khách hàng nào cấp phép G Suite thông qua đại lý bán lẻ đều nên nghe từ đối tác của họ trực tiếp liên quan đến giá mới, hoặc họ có thể chủ động tiếp cận với các đối tác của họ.

Chúng tôi rất biết ơn nhiều doanh nghiệp đã sử dụng G Suite để trao quyền cho các nhóm của họ hợp tác. Và chúng tôi vẫn cam kết mở rộng chức năng của mình để giúp khách hàng thành công. 

Cám ơn các bạn đã xem bài

Giá mới cho G Suite Basic Edition, Business Edition và các gói khác